رسانه ها، طلایه داران جنبش گردشگری

به گزارش تور روسیه ارزان، در دنیای کنونی، گردشگری از ارکان توسعه به شمار می آید و معرفی ظرفیت ها و تسهیل رشد این صنعت در حیطه کار رسانه هاست.

رسانه ها، طلایه داران جنبش گردشگری

لذت بخشترین تجربه سفر را با دور زمین تجربه کنید.

هما حاصلی

صنعت نوپای گردشگری ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و برای رسیدن به اهداف خود در این حوزه احتیاج شدید به تبلیغات و مطلعی بخشی نسبت به داشته های خود دارد؛ کما اینکه هنوز بسیاری از هم وطنان ما مقاصد گردشگری داخلی را به خوبی نمی شناسند و با فرهنگ سفر و گردش آشنا نیستند. از آن طرف موج فعالیت های رسانه های بیگانه در ترویج ایران هراسی، گردشگران خارجی را از سفر به ایران بازمی دارد. در این بین، روزنامه توریسم در صندلی تنها رسانه مکتوب دنیا، رسالت معرفی جاذبه های گردشگری ایران اعم از طبیعی و تاریخی تا فرهنگی را بر دوش گرفته و در ترویج فرهنگ سفر اهتمام ویژه ورزیده است.

معرفی جامع و بی طرفانه میراث ملموس و ناملموس کشور نقطه قوت روزنامه توریسم

در آستانه روز خبرنگار و شروع هفدهمین سال انتشار روزنامه توریسم محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند اصحاب رسانه در معرفی و حفاظت از آثار تاریخی گفت: به اعتقاد این معاونت، افزایش سطح مطلعی مردم و فرهنگ سازی، ایمن ترین و مؤثرترین راه چاره برای حفاظت از بناهای تاریخی است و هیچ حصاری به اندازه افزایش مطلعی عمومی قادر به ممانعت از اعمال وندال ها نیست.

طالبیان با ابراز آمادگی برای هر نوع همکاری در تسهیل فعالیت های رسانه های حوزه میراث فرهنگی و حضور در نشست های رسانه ای برای اطلاع رسانی از عملکرد این معاونت به اصحاب رسانه اضافه کرد: در مورد نقش رسانه ها در معرفی آثار تاریخی نیز همان گونه که امروزه شاهد هستیم، این نقش در قالب گردشگری های مجازی و سایر برنامه ها در معرفی آثار تاریخی بسیار پررنگ است.

طالبیان:روزنامه توریسم از این منظر که به موضوع گردشگری به صورت تخصصی توجه نموده، از صندلی رفیعی برخوردار است. این روزنامه که طی قریب به دو دهه فعالیت توانسته مخاطبان ویژه ای را به خود جلب کند، احتیاج به عرضه و معرفی بیشتر در عرصه های بین المللی دارد و انتشار نسخه الکترونیک آن می تواند موجب جلب مخاطبان دنیای نیز باشد. معرفی جامع و بی طرفانه آثار تاریخی، معرفی خوراک های استان ها که به نوعی ترویج میراث ناملموس به شمار می رود، چاپ رنگی تصاویر و تنوع مطالب روزنامه توریسم از دیگر نقاط مثبت این روزنامه تلقی می گردد.

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از گردشگران فرهنگی و طبیعی طی سالیان گذشته به منظور بازدید از آثار تاریخی به ایران سفر نموده اند، گفت: ثبت هر یک از آثار مهم کشور در فهرست میراث دنیای علاوه بر آنکه موجب ارتقای صندلی فرهنگی و تمدنی کشور ما در دنیا می گردد، زمینه ساز جلب توجه دنیایان به اهمیت نقش ایران در عرصه پیشرفت های علمی و تمدنی دنیا و در نتیجه جلب نظر گردشگران فرهنگی به کشور ما خواهد شد. بدون تردید بدیهی است که افزایش تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار دنیای به منزله فراهم شدن امکان بازدید از تعداد بیشتری از آثار دنیای با انجام یک سفر، فراهم خواهد بود، به همین سبب بر جذابیت های کشور ما برای گردشگران خواهد اضافه کرد.

طالبیان گفت: بخش عمده ای از گردشگران فرهنگی، با آنالیز و شناخت اولیه به دیدن آثار تاریخی می روند، بنابراین به همان میزانی که این آثار با روش های مؤثر معرفی شوند، به همان میزان در جلب نظر و افزایش تعداد گردشگران مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به ابعاد گسترده تبلیغات منفی از جنبه های سیاسی و مالی در دیگر کشورها و به وسیله رسانه های بیگانه اضافه کرد: این حجم وسیع تبلیغات ایران هراسی نقش رسانه های داخلی را در خنثی کردن تبعات چنین تبلیغاتی دوچندان می نماید. سازمان میراث فرهنگی در راستای همکاری با رسانه ها سعی نموده است تا زمینه های معرفی تخصصی آثار مذکور را فراهم کند. بدون تردید افزایش تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار دنیای باعث ارتقای غرور ملی و انگیزش همبستگی اقوام در ایران می گردد که بستر مناسبی برای استقبال عمومی از اخبار مندرج در رسانه ها فراهم خواهد شد.

طالبیان در ادامه گفت: روزنامه توریسم از این منظر که به موضوع گردشگری به صورت تخصصی توجه نموده، از صندلی رفیعی برخوردار است. این روزنامه که طی قریب به دو دهه فعالیت توانسته مخاطبان ویژه ای را به خود جلب کند، احتیاج به عرضه و معرفی بیشتر در عرصه های بین المللی دارد و انتشار نسخه الکترونیک آن می تواند موجب جلب مخاطبان دنیای نیز باشد. معرفی جامع و بی طرفانه آثار تاریخی، معرفی خوراک های استان ها که به نوعی ترویج میراث ناملموس به شمار می رود، چاپ رنگی تصاویر و تنوع مطالب روزنامه توریسم از دیگر نقاط مثبت این روزنامه تلقی می گردد. ضمن آرزوی توفیق برای همکاران خود در روزنامه توریسم و تبریک سالروز انتشار این روزنامه، از عنایت این نشریه به موضوعات میراث فرهنگی ملموس و ناملموس کمال تشکر را دارم.

روزنامه توریسم نقش مؤثری در ترویج گردشگری مسئولانه دارد

پویا محمودیان، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی نیز با تبریک سالروز انتشار این روزنامه در پاسخ به سؤال خبرنگار توریسم درخصوص نقش رسانه ها در رونق بازار صنایع دستی، کاربردی کردن و تجاری سازی آنها گفت: در حال حاضر به روزرسانی، طراحی و کاربردی سازی صنایع دستی در زندگی روزمره مردم عزیز کشورمان در قالب الگوواره هایی نظیر خانه ایرانی و… در اولویت فعالیت های معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. معرفی ظرفیت های کم نظیر صنایع دستی در بهبود کیفیت زندگی مردم خوب ایران، حداقل انتظار خانواده بزرگ صنایع دستی از رسانه هاست.

وی اضافه کرد: بی تردید روزنامه توریسم با محتوایی غنی، نقشی مؤثر در ترویج مفهوم گردشگری مسئولانه در میان ذی نفعان صنعت بزرگ گردشگری کشورمان دارد. فعالیت گسترده در فضای مجازی و تأکید بر صندلی همکاری و هم افزایی میان صنایع دستی و گردشگری برای توسعه پایدار و رونق فراوری و اشتغال در این مرزوبوم می تواند زمینه ساز افزایش نقاط قوت این روزنامه وزین و تخصصی گردد.

دستیابی به رتبه بالای جذب گردشگر با یاری رسانه ها ممکن می گردد

ولی تیموری، معاون گردشگری کشور نیز ضمن تبریک سالروز انتشار این روزنامه با اذعان به اینکه در روند پرشتاب دنیای، رسانه ها و فناوری های ارتباطی با سرعت غیرقابل تصور پیشرفت نموده و تمام سطوح فعالیت های انسانی را تحت سیطره خود قرار داده اند، گفت: فراوریات رسانه ای پیروز می تواند تأثیر قابل توجهی در معرفی جاذبه های کمتر شناخته شده و دارای پتانسیل گردشگری داشته باشد و مکان های گردشگری می توانند شاهد تأثیر مستقیم یک اثر رسانه ای در توسعه فعالیت های مربوط به این بخش باشند، به طوری که با چند کلیک ساده می توان به یاری دنیای دیجیتال و به صورت مجازی از یک محل بازدید کرد یا تجربیات شخصی خود را با دیگران به اشتراک گذاشت.

معاون گردشگری اضافه کرد: گردشگران به دنبال مقاصد جدیـد برای گذران اوقات فراغت خود هستند و رسانه ها با ایفای نقش مؤثر در پیـشرفت های کمی و کیفـی در ابعـاد گونـاگون زنـدگی و توسـعه ارتباطـات، طلایه داران این جنبش به شمار می روند. وی گفت: اقداماتی مانند احتیاجسنجی، ترغیب و قانع کردن، مطلع سازی، ارتباطات مؤثر و بهره گیـری از فناوری های نوین در حوزه رسانه ای است که کشورهای پیروز را در رتبه بالایی در زمینه جذب گردشگر در دنیا قرار داده است. تصویرسازی از امکانات، قابلیت ها و جاذبه های گوناگون یک کشور یا یک مکان است که فرد را به دیدن آن ترغیب می کنـد؛ این امر جز در گستره فعالیت های رسانه ها جای نمی گیرد.

منبع: توریسم آنلاین
انتشار: 13 شهریور 1398 بروزرسانی: 31 فروردین 1399 گردآورنده: russiaro.ir شناسه مطلب: 588

به "رسانه ها، طلایه داران جنبش گردشگری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رسانه ها، طلایه داران جنبش گردشگری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید